NCR Coöperatie Academie
Coöperatief leren doe je samen

De omgeving waarin coöperaties zich begeven wordt steeds complexer. Coöperaties blijven zich ontwikkelen. Coöperaties kenmerken zich door zeggenschap en invloed van de leden. Door intern tegenwicht, de zogenaamde countervailing power, te organiseren komt men tot afgewogen besluitvorming. NCR heeft de handschoen opgepakt en de NCR Coöperatie Academie opgericht. Deze Academie biedt een overzicht van relevante opleidingen voor coöperatiebestuurders en ontwikkelt daarnaast zelf ook opleidingen. Het gaat hierbij om kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.

Over de NCR Coöperatie Academie

De NCR Coöperatie Academie biedt professionele scholing en training voor bestuurders, commissarissen en ledenraadsleden van coöperaties.

Opleidingen

Alles op het gebied van opleiden wordt hier overzichtelijk voor u weergegeven.

Aanmelden

Direct aanmelden voor een opleiding? Dit kunt u hier verzorgen.

Programmaraad

De Programmaraad bestaat uit inhoudelijke deskundigen die zicht hebben op de opleidingsbehoeftes van de diverse bestuurlijke organen uit hun coöperaties.

Incompany

Heeft u interesse in een op maat afgestemd programma?

Contact & Vragen

Onze contactgegevens treft u hier aan.

Terugblik workshops Strategisch Opleidingsplan

Graag blikken we terug op de workshops Strategisch Opleidingsplan die in maart jl. hebben plaatsgevonden op locatie van diverse coöperaties. Het is eveneens nog steeds mogelijk om hiervoor nieuwe interesse aan te geven.

Opleidingsaanbod 2016 gelanceerd

De programmering voor 2016 is reeds bekendgemaakt in de nieuwe Programmagids. In het voor- en najaar kunt u deelnemen aan een breed palet aan opleidingen.

Terugblik opleidingen najaar 2015

In het najaar van 2015 is de NCR Coöperatie Academie met de eerste opleidingen van start gegaan. Het aanbod van de opleidingen sluit qua opzet en inhoud prima aan op de behoefte, wat bleek uit de reacties van coöperaties en uit zeer positieve evaluaties van de deelnemers:

Bijeenkomst NCR Commissie Coöperatiezaken

Op 10 juni jl. heeft de bijeenkomst ‘het maken van een strategisch opleidingsplan’ van de NCR Commissie Coöperatiezaken plaatsgevonden. De deelnemers hebben een inkijk gekregen over het belang van opleiden van bestuurlijk kader en de wijze waarop opleidingsbeleid ingevuld kan worden.