NCR Coöperatie Academie
Coöperatief leren doe je samen
Als NCR-lid profiteert u van een speciaal aanbod:
bij twee aanmeldingen betaalt u er slechts één!

Governance & Bestuurlijk functioneren

‘De theorie en de praktijk’

Het besturen van een coöperatie vraagt deskundige stuurmanskunst. De omgeving verandert continu in hoog tempo en de verantwoordelijkheid en complexiteit voor de bestuurder/commissaris nemen toe. Het krachtenveld waarbinnen de bestuurder acteert is groot en de bestuurlijke vraagstukken zijn divers.

Het vak van besturen is vanuit verschillende invalshoeken te benaderen:

 1. De formele en theoretische invulling van het besturen van een coöperatie, met andere woorden, de diverse bestuurlijke rollen, taken en verantwoordelijkheden.
 2. De toepassing in de praktijk, het bestuurlijke functioneren in al zijn facetten.

Dit programma geeft diepgaand inzage in de essentie van besturen en toezicht houden. Het bestaat uit twee losse dagen. Op de eerste dag wordt het theoretische fundament van besturen gelegd. Hoe ziet het kader eruit waarmee er invulling gegeven wordt aan de bestuurlijke rol en die van de Raad van Commissarissen?

Dag twee staat in het teken van de invulling in de praktijk, het bestuurlijk functioneren.

Doelgroep

Jongerenraadsleden, ledenraadsleden, afdelingsbestuurders, districtsraadsleden, (beginnende) commissarissen die zich de essentie van coöperatief besturen eigen willen maken. Basiskennis van de coöperatie als organisatievorm is een vereiste.

Onderwerpen

Dag 1:
 • Structuur van de coöperatie, keuze van het bestuursmodel;
 • Rollen, taken en verantwoordelijkheden;
 • Speelveld – spel – spelers – spirit;
 • Samenspel tussen de verschillende rollen: ledenraad – Raad van Commissarissen – bestuur – directie.
Dag 2:
 • Rolinvulling – waartoe is de bestuurder op aarde?;
 • Verschillende dimensies binnen het krachtenveld: maatschappelijke druk, ledenbetrokkenheid, korte versus lange termijn, zeggenschap, positionering;
 • Bestuurlijke dilemma’s;
 • Do’s en don’ts van besturen aan de hand van praktijk casuïstiek;
 • Bestuurlijk profiel – bestuurlijke competenties en attitude.

Wat brengt dit programma u?

 • U krijgt inzicht in de governance van de coöperatie;
 • U leert uw bestuurlijke rol beter te definiëren en in te vullen;
 • U weet aangereikte inzichten op coöperatief besturen goed toe te passen in uw praktijk;
 • U verwerft kennis en inzicht over het samenspel tussen de diverse rollen;
 • U doet bestuurlijke ervaring op door het uitwisselen van praktijk casuïstiek.
Inschrijven voor deze opleiding Bedrag Keuze
NCR-ledenprijs (inclusief 10% ledenkorting) Toon details + € 895,00 (EUR)   
Niet-ledenprijs Toon details + € 1.195,00 (EUR)