NCR Coöperatie Academie
Coöperatief leren doe je samen
Als NCR-lid profiteert u van een speciaal aanbod:
bij twee aanmeldingen betaalt u er slechts één!

Bestuursstijlen, samenspel en persoonlijk leiderschap

Vergroot de impact in en van uw team!

Binnen een coöperatie is samenwerking een kernkwaliteit. Inspraak is onlosmakelijk verbonden met de coöperatie en ieders kennis en kunde kan op verschillende vlakken worden benut, waarbij wordt gestreefd naar een zo goed mogelijk resultaat voor iedereen. Het is niet alleen het kortetermijnresultaat dat telt, maar beslist ook de duurzame uitkomsten.

Goed samenwerken is sneller gezegd dan gedaan: samenwerken is een kunde. Van belang is te weten in welk krachtenveld die samenwerking plaatsvindt en wat ieders rol, bevoegdheden, invloed of macht is. Daarvan op de hoogte zijn, maakt het samenspel overzichtelijker. Graag gaan wij actief met u kijken welke dilemma’s in de verschillende rollen aan de orde zijn. Deze vragen zijn telkens weer een bewuste afweging.

Zelfkennis van de eigen drijfveren maakt inzichtelijk waar de samenwerking vloeiend of juist stroperig zal verlopen en waar eventuele ‘allergieën’ het samenspel kunnen belemmeren. Duidelijk zal worden in welke rol u floreert en waar uw toegevoegde waarde ligt. Een team kent echter ook eigen dynamieken en fenomenen. Het kennen van die dynamieken maakt u bewust van de valkuilen die u onderweg tegen kunt komen. Tot slot nemen wij u mee bij de definitie van een ‘ideaal’ team en brengt u de kenmerken van uw eigen team in kaart.

Wij sluiten af met een casus waarin u uw ervaringen van deze tweedaagse, interactieve workshop kunt inbrengen in een herkenbare en aansprekende praktijksituatie waarbij de teamdynamiek in besturen en raden van commissarissen van coöperaties centraal staat.

Doelgroep

Dit programma is zeer geschikt voor commissarissen, bestuurders en ledenraadsleden die een impuls willen geven aan hun persoonlijk leiderschap, om vervolgens de eigen rol in het team en het samenspel met andere belanghebbenden in de coöperatie te versterken.

Onderwerpen

  • Profielschetsen voor coöperatieve bestuurders;
  • Speler zijn in een coöperatief model;
  • Invloed en/of macht;
  • Duivelse dilemma’s in de verschillende rollen;
  • Individuele drijfveren: wanneer heeft u de wind mee?
  • Groepsprocessen en krachtenvelden;
  • Kenmerken van een effectief team in een coöperatie: teamsamenstelling;
  • Kenmerken van het eigen team;
  • Toegevoegde waarde: wat heb je te bieden in je rol?

Wat brengt dit programma u?

 • Grondig inzicht in de coöperatieve context en uw rol daarbinnen;
 • Zicht op een ideaal team in de coöperatie en op de kenmerken van uw eigen team;
 • Inzicht in uw persoonlijke drijfveren;
 • Vergroten van uw vaardigheden bij het benutten van uw beïnvloedingsruimte.
Inschrijven voor deze opleiding Bedrag Keuze
NCR-ledenprijs (inclusief 10% ledenkorting) Toon details + € 895,00 (EUR)   
Niet-ledenprijs Toon details + € 1.195,00 (EUR)