NCR Coöperatie Academie
Coöperatief leren doe je samen
Als NCR-lid profiteert u van een speciaal aanbod:
bij twee aanmeldingen betaalt u er slechts één!

De kunst van het vragen stellen

Het antwoord hangt af van uw vraag

Als coöperatiebestuurder bestaat veel van je werk uit vragen te stellen. Als bestuurder vraag je de leden en de ledenraad om input en probeer je draagvlak te verkrijgen voor je ideeën. Je bevraagt de directeur over de voortgang van de strategie. Als lid van de ledenraad wil je van het bestuur en de directie weten waarom ze bepaalde keuzes voorstellen en of de coöperatie koers houdt. En bij een andere gelegenheid wil je van de leden weten wat ze vinden.

Vragen stellen dus. Een hele kunst!

Een lastige kunst ook. Soms geeft iemand wollige of onbegrijpelijke antwoorden of de persoon wil het achterste van zijn tong niet laten zien. Maar soms ontbreekt ook de kennis en kunde van het stellen van de juiste vragen op een constructieve en toch kritische manier, zonder hierbij de onderlinge relatie te verstoren. In weer andere gevallen wil je een vraag stellen, maar ben je eigenlijk niet in de positie om die vraag te kúnnen stellen. Bijvoorbeeld als het gaat om individuele probleemgevallen die je in de ledenraadsvergadering zou willen bespreken.

In deze training worden er instrumenten aangereikt om in elke situatie, op elk moment, vragen te kunnen stellen bij wat iemand zegt, om door te vragen op wat hij zegt. Het kunnen luisteren naar wat iemand zegt en het uitstellen van een eigen oordeel is hiervoor een eerste vereiste. Als dat lukt, is de ervaring dat de vragen vanuit intens en vol aandacht geven vanzelf opkomen.

De training is heel praktisch. We lopen om te beginnen de verschillende rollen in de ‘governance’ van coöperaties langs. Dat is om even op te frissen welke onderwerpen ook alweer op welk niveau op tafel liggen en wie waarover gaat. De docent legt daarna kort de theorie van het ‘vragen stellen’ en ‘luisteren’ uit. Het grootste gedeelte van de dag wordt echter besteed aan het oefenen in de praktijk. Bijvoorbeeld in een vergader setting van de ledenraad, in een één op één gesprek met een lid of een gesprek met een directeur. De deelnemers bepalen zelf wat voor situaties geoefend worden.

Doelgroep

Elke bestuurder die zich professioneel wil bekwamen in de kunst van het vragen stellen in een coöperatieve context.

Onderwerpen

  • Inzicht in eigen referentiekader en aannames
  • Type gesprekken en passende vragen
  • De juiste toon afhankelijk per situatie
  • Interpretatie van de antwoorden
  • Sturing geven aan een gesprek
  • Geven van constructieve feedback

Wat brengt deze sessie u?

  • Bewustwording van eigen aannames en veronderstellingen
  • Beschikking over meer (soorten) vragen
  • Uitbreiding kunde om met vragen meer sturing te geven aan een dialoog
  • Toegenomen vertrouwen in de kunst van het vragen stellen

Locatie

Huis van de Coöperaties
De Poort 40
Houten

Deze opleiding heeft al plaats gevonden. U kunt zich hiervoor niet meer inschrijven.