NCR Coöperatie Academie
Coöperatief leren doe je samen
Als NCR-lid profiteert u van een speciaal aanbod:
bij twee aanmeldingen betaalt u er slechts één!

De kunst van het vragen stellen

Het antwoord hangt af van uw vraag

Het goed kunnen functioneren als bestuurder van een coöperatie is onder andere afhankelijk van een adequate informatievoorziening. Er is informatie nodig om een standpunt te kunnen formuleren en het besluitvormingsproces goed en zorgvuldig te kunnen doorlopen.

Een krachtige manier om de benodigde informatie te verzamelen en erachter te komen wat iemand vindt is: de juiste vragen stellen en op een juiste manier vragen stellen. Er zijn  verschillende redenen waarom dat soms lastig is. Soms geeft iemand wollige of onbegrijpelijke antwoorden of de persoon wil het achterste van zijn tong niet laten zien. Maar soms ontbreekt ook de kennis en kunde van het stellen van de juiste vragen op een constructieve en toch kritische manier, zonder hierbij de onderlinge relatie te verstoren.
Kortom: vragen stellen – hoe doe je dat op een professionele en effectieve manier?

In deze training worden er instrumenten aangereikt om in elke situatie, op elk moment, vragen te kunnen stellen bij wat iemand zegt, om door te vragen op wat hij zegt. Het kunnen luisteren naar wat iemand zegt en het uitstellen van een eigen oordeel is hiervoor een eerste vereiste. Als dat lukt, luisteren naar wat iemand werkelijk zegt, is de ervaring dat de vragen vanuit intens en vol aandacht geven vanzelf op komen. Er wordt kennis gemaakt met twee soorten vragen: naar feiten en gebeurtenissen aan de ene kant, en naar gedachten en opvattingen aan de andere kant. Er wordt aangeleerd om deze verschillende soorten vragen welbewust te hanteren.

De training is heel praktisch. De docent legt de theorie uit, waar aansluitend direct mee wordt geoefend. Het oefenmateriaal wordt door de deelnemers zelf aangedragen. Het is casuïstiek uit de praktijk van alledag.

Doelgroep

Elke bestuurder die zich professioneel wil bekwamen in de kunst van het vragen stellen in een coöperatieve context.

Onderwerpen

 • Inzicht in eigen referentiekader en aannames;
 • Type gesprekken en passende vragen;
 • De juiste toon afhankelijk per situatie;
 • Interpretatie van de antwoorden;
 • Onderlinge relatie bij opschalen en kritisch doorvragen;
 • Sturing geven aan een gesprek;
 • Geven van constructieve feedback;
 • Optimale mind-set.

Wat brengt deze sessie u?

 • Bewustwording van eigen aannames en veronderstellingen;
 • Beschikking over meer (soorten) vragen;
 • Uitbreiding kunde om met vragen meer sturing te geven aan een dialoog;
 • Toegenomen vertrouwen in de kunst van het vragen stellen.
Inschrijven voor deze opleiding Bedrag Keuze
NCR-ledenprijs (inclusief 10% ledenkorting) Toon details + € 495,00 (EUR)   
Niet-ledenprijs Toon details + € 660,00 (EUR)