NCR Coöperatie Academie
Coöperatief leren doe je samen
Als NCR-lid profiteert u van een speciaal aanbod:
bij twee aanmeldingen betaalt u er slechts één!

Effectief creëren van draagvlak bij leden

Misschien wel de belangrijkste competentie voor coöperatiebestuurders

Het principe van coöperaties is onder andere gebaseerd op het Rijnlands Model. Het is echter geen sinecure om via goed overleg, dialoog en belangenafweging tot resultaat te komen binnen een wenselijk tijdsbestek. Met name in complexe situaties waarin vele meningen en belangen spelen. Hoe kan je als bestuurder op een constructieve wijze voldoende draagvlak creëren bij leden? Leden mee krijgen voor een nieuwe richting of belangrijke plannen. Enthousiasme is onontbeerlijk, maar helaas vaak niet genoeg. Ook wordt nogal eens voornamelijk ingezet op de inhoud. Het juist inrichten van het proces is echter minstens zo belangrijk. Daarvoor moet je het speelveld wel kunnen overzien. Er zijn vele vormen voor het creëren van draagvlak. Daarbij geldt ook dat als leden op tijd goed betrokken zijn bij plannen, dit voordeel biedt op langere termijn.

Doelgroep

Deze eendaagse cursus is gericht op coöperatiebestuurders die op een effectieve manier samen met leden plannen ontwikkelen of leden mee willen krijgen voor hun plannen/ideeën.

Onderwerpen

 • Principes van creëren draagvlak;
 • Krachtenveldanalyse;
 • Managen van belangen: individuele belangen en collectieve belangen;
 • Bepalen van de communicatieboodschap en de vorm;
 • Toepassen van verschillende communicatiemiddelen (waaronder dialoogsessies, sociale media, interviews);
 • Effectief omgaan met weerstanden;
 • De persoonlijke inbreng als bestuurder.

Wat brengt deze sessie u?

 • Analyse van de situatie en stakeholders;
 • Diverse werkvormen en communicatie;
 • Het constructief omgaan met weerstand;
 • Diverse methoden en interventies om draagvlak te vergaren.
Inschrijven voor deze opleiding Bedrag Keuze
NCR-ledenprijs (inclusief 10% ledenkorting) Toon details + € 495,00 (EUR)   
Niet-ledenprijs Toon details + € 660,00 (EUR)