NCR Coöperatie Academie
Coöperatief leren doe je samen
Als NCR-lid profiteert u van een speciaal aanbod:
bij twee aanmeldingen betaalt u er slechts één!

Financiële sturing voor niet-financiële bestuurders en commissarissen van coöperaties

Word een goede gesprekspartner op financieel gebied

Coöperatieve ondernemingen en hun aangesloten werkmaatschappijen zijn continu onderhevig aan veranderingen in de markt met soms grote gevolgen voor de financiële huishouding. Zowel aan de inkomsten- als uitgavenkant. De nooit aflatende (internationale) concurrentie noodzaakt tot sterke sturing en beheersing. Daarbij is een effectieve en efficiënte inrichting van de bedrijfsvoering essentieel om de gestelde doelen te behalen. Daarnaast kent de coöperatieve vorm natuurlijk ook specifieke mogelijkheden én verantwoordelijkheden ten aanzien van haar leden.

Als bestuurder of commissaris betekent dit dat u op de hoogte moet zijn van het wijzigende speelveld om adequaat toezicht te houden en vooral de juiste vragen moet stellen. Uw kennis moet actueel zijn om de impact van de ontwikkelingen en de noodzakelijke aanpassing van de financiële sturing op een adequate manier te kunnen plaatsen en hierover zowel intern als extern te kunnen sparren. In essentie gaat het in dezen om de vertaling van de strategie naar performance- en risicomanagement in een coöperatieve setting.

Er ontstaan bij voortduring nieuwe inzichten en daardoor bijgestelde best practices. We nemen u in deze cursus mee in de ontwikkelingen in de bekostiging. Ook komen de noodzakelijke aanpassingen in de besturing en de performance aan bod. Evenals het financieel risicomanagement van coöperaties en haar werkmaatschappijen.

Doelgroep

Elke bestuurder en/of commissaris die zich op financieel gebied professioneel wil bekwamen in een coöperatieve context.

 Onderwerpen

 • Van strategie tot budget;
 • Balans- en jaarrekening;
 • Management control en prestatie-indicatoren;
 • Ratio-analyse;
 • Treasury en liquiditeiten;
 • (Des)investeringen en waardering;
 • Risicomanagement;
 • Effectieve auditcommissies;
 • Verantwoording naar leden, externe financiers en toezichthouders;
 • Coöperatieve financiering;
 • Vermogen op naam;
 • Hoe om te gaan met vermogen ‘in de dode hand’ en ledenschuld?

Wat brengt deze sessie u?

 • Kennis en achtergrond van de financiële kernbegrippen en indicatoren;
 • Inzicht in de inhoud en vorm van de verschillende interne en externe rapportages, specifiek gericht op de rechtsvorm coöperatie;
 • Terug en vooruit kunnen kijken ten aanzien van de kosten en de verwachte inkomsten;
 • Bewustwording van de risicogebieden op financieel gebied;
 • Goede gesprekspartner voor financieel specialisten en bestuurders, zonder zelf de specialist te worden.

Locatie

Huis van de Coöperaties
De Poort 40
Houten