NCR Coöperatie Academie
Coöperatief leren doe je samen
Als NCR-lid profiteert u van een speciaal aanbod:
bij twee aanmeldingen betaalt u er slechts één!

Strategische keuzes van coöperaties

Concrete handvatten voor beoordeling & monitoring

In tijden van grote veranderingen is het noodzakelijk dat organisaties zich ook tijdig oriënteren op hun strategie. Sterker gezegd: volgens de nieuwste inzichten moet het onderwerp ‘strategie en businessmodellen’ permanent op de agenda van de bestuurder en directie staan. Concurrentie komt uit onverwachte hoeken en nieuwe businessmodellen blijken ineens succesvol en langjarige bestaande organisaties in hun voortbestaan te treffen. Nieuwe businessconcepten en organisatievormen ontstaan en hebben de potentie om structureel uit te groeien. Voorbeelden op coöperatief gebied zijn momenteel te vinden in de energie- en zorgmarkt. Het belang van de leden van de coöperatie is daarbij één van de belangrijkste uitgangspunten.

Hoe zorgt u ervoor dat in tijden van grote veranderingen het ledenbelang en de duurzame continuïteit van de coöperatie gewaarborgd blijft? Op welke manier kunt u als bestuurder of commissaris een stevige gesprekspartner zijn van de directie bij het bepalen en maken van keuzes inzake de strategie en kunt u deze strategie goed verantwoorden bij de leden? Zodat u uw rol als kritische sparringpartner goed kunt invullen. Tijdens deze tweedaagse cursus krijgt u vanuit meerdere dimensies kennis en inzichten aangereikt om de strategie te beoordelen en ook de ingezette strategie te monitoren.

Doelgroep

Dit programma is bedoeld voor leden, bestuurders en commissarissen van coöperaties die de coöperatie en hun werkmaatschappijen op de voet (willen) volgen bij de formulering en de uitrol van de strategie. Zij willen de juiste handvatten en aanknopingspunten krijgen om het goede gesprek met de directie te kunnen voeren over het meest essentiële onderwerp van organisaties. Dit vanuit een constructieve voeding vanuit de leden en verantwoording naar de leden.

Onderwerpen

Dag 1. Overview en inzicht in ‘strategie’

Tijdens de eerste dag wordt eerst een overview gegeven over het onderwerp ‘Strategie’. Aan de orde komen de voornaamste strategische denkscholen, de belangrijke kernbegrippen en analysemethoden, waaronder: positionering, stakeholder-analyse, product-marktcombinaties, productdifferentiatie en het creëren van meerwaarde. Dan wordt de stap gemaakt naar de strategische keuzes die een organisatie kan maken. Hierbij wordt ook de samenhang tussen strategie, leiderschap en organisatie (uitvoering) besproken. Vervolgens staat de mindset van een strateeg en de persoonlijke interactie met betrekking tot de strategische dialoog met de stakeholders (waaronder de leden) centraal. Het stellen van relevante kritische vragen is hier een onderdeel van.

Dag 2. Financiën: Potentie en sturing

Tijdens de tweede dag krijgen de deelnemers aangereikt op welke manier zij de financiële potentie van bepaalde strategische keuzes kunnen inschatten. Ook worden de beoordeling van de investeringen en ROI en de financiële risico’s van bepaalde keuzes uitgebreid behandeld. Het kunnen monitoren van de gekozen strategie is een ander cruciaal thema. Welke verschillende (financiële) indicatoren kunnen daarvoor gehanteerd worden?

Wat brengt deze sessie u?

  • Kennis van strategievorming;
  • Belang van samenhang tussen strategie, leiderschap en organisatie;
  • Inzicht in het proces van strategiebepaling;
  • Zicht op (financiële) indicatoren en monitoring;
  • Goede gesprekspartner met de businessverantwoordelijke en beter verantwoording naar de leden kunnen afleggen.

 

Inschrijven voor deze opleiding Bedrag Keuze
NCR-ledenprijs (inclusief 10% ledenkorting) Toon details + € 895,00 (EUR)   
Niet-ledenprijs Toon details + € 1.195,00 (EUR)