NCR Coöperatie Academie
Coöperatief leren doe je samen
Als NCR-lid profiteert u van een speciaal aanbod:
bij twee aanmeldingen betaalt u er slechts één!

Vergaderen binnen een coöperatieve context

Hoe kom je tot een collectief besluit met individuele belangen?

Vergaderen is een belangrijk instrument voor (coöperatieve) bestuurders om informatie uit te wisselen, visie en belangen op elkaar af te stemmen, ideeën op te doen, afspraken te maken en besluiten te nemen. Vergaderen is een vak apart, voor sommigen een noodzakelijk kwaad en een tijdverslinder, voor anderen een gepassioneerde bezigheid. Een vak wat door veel bestuurders wordt geleerd door er simpelweg mee te beginnen in de praktijk als de eerste bestuursfunctie wordt bekleed.

Een coöperatie is een bijzondere organisatievorm waarbij de besluitvormingsprocedures specifiek en onderscheidend zijn ten opzichte van andere organisatievormen. Deze coöperatieve context zorgt voor eigen ‘vergadermores’. Bestuurders van coöperaties zijn zich bewust van de noodzaak van draagvlak en commitment. Welk appèl doet dit op het functioneren in de praktijk tijdens het vergaderen?

Het onderscheid tussen standpunten en belangen onderkennen en bespreken is van essentieel belang in de besluitvorming en het te verkrijgen draagvlak van het genomen besluit. Standpunten kunnen veranderen op basis van voortschrijdend inzicht, belangen veranderen vrijwel niet.

Doelgroep

Elke bestuurder die zich professioneel wil bekwamen in de kennis en vaardigheid van vergaderen in een coöperatieve context.

Vergaderen vergt kennis en vaardigheid. Dit programma reikt vergadertechnieken aan waarmee de efficiency en effectiviteit van vergaderen toenemen. Kennis wordt aangedragen en daarnaast wordt er interactief en gesimuleerd geoefend om de vaardigheid te vergroten. Vergaderprocedures en -processen worden zichtbaar.

Onderwerpen

 • Focus op belangen: Vinden van een gemeenschappelijke set van waarden;
 • Bouwen aan vertrouwen;
 • Invloedstijlen (push en pull);
 • Gezamenlijke winsttechnieken:
  • Beste alternatief zonder overeenkomst;
  • Transparantie in de informatie, uitgaan van feiten, geen aannames;
  • Construerend en conflictoplossend onderhandelen.
 • Besluitvormingsproces in samenwerking:
  • Voorbereiden;
  • Analyseren en controleren;
  • Uitvoeren;
  • Monitoren.
 • Besluitvormingsanalyse:
  • Criteria;
  • Risicoanalyse.
 • Groepsdynamieken:
  • Type persoonlijkheden;
  • Het smeden van groepseenheid in een diverse groep;
  • Gebruik maken van diversiteit in de groep

Wat brengt deze sessie u?

  • Kwalitatief betere besluiten;
  • Draagvlak bij de genomen besluiten;
  • Hogere snelheid in de besluitvorming;
  • Efficiënt vergaderen en minder ‘politiek’;
  • Goed om kunnen gaan met de groepsdynamiek;
  • Inzicht in de verschillende rollen (voorzitter, secretaris, bestuurder, penningmeester en portefeuillehouders specifieke thema’s);
  • Vergaderdilemma’s en delen van vraagstukken.

 

Inschrijven voor deze opleiding Bedrag Keuze
NCR-ledenprijs (inclusief 10% ledenkorting) Toon details + € 495,00 (EUR)   
Niet-ledenprijs Toon details + € 660,00 (EUR)