NCR Coöperatie Academie
Coöperatief leren doe je samen
Als NCR-lid profiteert u van een speciaal aanbod:
bij twee aanmeldingen betaalt u er slechts één!

Terugblik workshops Strategisch Opleidingsplan

Nut en Noodzaak van strategisch opleiden
Terugblik op workshops

Een juiste visie en koersbepaling zijn noodzakelijk voor coöperaties om toekomstbestendig te zijn. Bestuurders binnen coöperaties houden zich hiermee bezig. Om competente bestuurders te krijgen en te houden, is het nodig dat coöperaties aandacht schenken aan het opleiden en ontwikkelen van hun bestuurders. Een strategisch opleidingsplan vormt een logische verbinding met de visie en koers van de organisatie. Als de stip aan de horizon is gedefinieerd, dient de volgende vraag zich aan: welk type bestuurder hoort hierbij, met welke kwaliteiten en vaardigheden? Een analyse van het huidige bestuurlijk kader volgt hierop. En welke scholing(en) zijn er na deze analyse dan nodig?

Zoals te lezen valt, vergt deze manier van opleiden een gestructureerde aanpak die hangt aan een langere termijn.

De praktijk laat zien dat er bij coöperaties nog regelmatig wordt opgeleid vanuit de dagelijkse praktijk en op basis van individuele behoefte. Op zich is hier natuurlijk niks mis mee. Het kan echter versterkt worden door de koppeling te maken met de koers van de organisatie. In de workshops ‘Strategisch Opleidingsplan’ die in maart jl. hebben plaatsgevonden werd de toegevoegde waarde gezien van een gestructureerde aanpak. Tijdens de workshop werd uitgelegd wat een strategisch opleidingsplan is, hoe je het kunt maken en wat het vraagt om het te implementeren in de praktijk. De combinatie van theoretische informatie met de uitwisseling van ervaringen in de praktijk werd zeer gewaardeerd.

 

Workshop Strategisch Opleidingsplan
Veel coöperaties zijn bezig met het versterken van bestuur en toezicht van de coöperatie om hun professionalisering gelijke tred te laten houden met de dynamische ontwikkelingen in de maatschappij en daarmee in de coöperatie. Dit begint met een goed opleidingsplan waarin niet alleen doelstellingen weergegeven worden, maar ook het huidige niveau en de weg er naar toe bepaald worden. Dit zgn. Strategisch Opleidingsplan is een essentieel onderdeel in de professionalisering van bestuur en toezicht. Het is een cyclisch proces waarin de organisatie aangeeft op welke wijze leren en opleiden een rol speelt in het realiseren van de organisatiedoelen.

Doelgroep
Medewerkers en bestuurders van coöperaties met opleiding en ontwikkeling in hun portefeuille.

Groepsgrootte
In een kleine setting van verschillende coöperaties met maximaal 8 deelnemers.

Opbouw Workshop
Stap 1       Quick scan opleidingsbeleid; analyse huidige situatie (vanuit visie organisatie). Wordt aangereikt ter voorbereiding op de workshop.

Stap 2       Visie op opleiden; welke uitgangspunten?

Stap 3       Doelstellingen opleidingsbeleid – wat moet het resultaat worden? Opleidingsbehoefte en – noodzaak bestuurders

Stap 4       Wie is eigenaar van het strategisch opleidingsplan en wie is uitvoerend betrokken? Op welke manier organiseer je draagvlak en commitment?

Stap 5       Er worden ‘Best Practices’ gedeeld ter inspiratie

Meer informatie
Mocht u ook interesse hebben in een workshop met betrekking tot het thema ‘Strategisch Opleidingsplan’, vernemen we dit graag. Ook indien u verdere vragen heeft, neemt u dan contact op met academie@cooperatie.nl of bel 0570 – 76 00 00.