NCR Coöperatie Academie
Coöperatief leren doe je samen
Als NCR-lid profiteert u van een speciaal aanbod:
bij twee aanmeldingen betaalt u er slechts één!

Workshop Strategisch opleidingsplan voor coöperaties

Veel coöperaties zijn bezig met het versterken van bestuur en toezicht van de coöperatie om hun professionalisering gelijke tred te laten houden met de dynamische ontwikkelingen in de maatschappij en daarmee in de coöperatie. Dit begint met een goed opleidingsplan waarin niet alleen doelstellingen weergegeven worden, maar ook het huidige niveau en de weg er naar toe bepaald worden. Dit zgn. Strategisch Opleidingsplan is een essentieel onderdeel in de professionalisering van bestuur en toezicht. Het is een cyclisch proces waarin de organisatie aangeeft op welke wijze leren en opleiden een rol speelt in het realiseren van de organisatiedoelen.

De workshop geeft handvatten in het komen tot een Strategisch Opleidingsplan, maar ook in het creëren van intern draagvlak ervan.

Doelgroep:

Medewerkers en bestuurders van coöperaties met opleiding en ontwikkeling in hun portefeuille.

Groepsgrootte:

In een kleine setting van verschillende coöperaties met maximaal 8 deelnemers.

Opbouw Workshop:

Stap 1
Quick scan opleidingsbeleid; analyse huidige situatie (vanuit visie organisatie)
(wordt aangereikt ter voorbereiding op de workshop)

Stap 2
Visie op opleiden; welke uitgangspunten?

Stap 3
Doelstellingen opleidingsbeleid – wat moet het resultaat worden?
Opleidingsbehoefte en – noodzaak bestuurders

Stap 4
Wie is eigenaar van het strategisch opleidingsplan en wie is uitvoerend betrokken?
Op welke manier organiseer je draagvlak en commitment?

Stap 5
Er worden ‘Best Practices’ gedeeld ter inspiratie

Data:

Mocht u op de hoogte gehouden willen worden van de data waarop de Workshop Strategisch opleidingsplan georganiseerd wordt, verzoeken wij u graag een mail te sturen naar academie@cooperatie.nl of te bellen naar 0570 – 76 00 00.